Werkwijze

De werkwijze wordt afgestemd op de vraag en het doel van
de coaching en scholing.

Voor individuele professionals bijvoorbeeld:

  • een traject met vier tot zes bijeenkomsten van twee tot drie uur met daarnaast studie en reflectieopdrachten en het bijhouden van ervaringen in een logboek
  • een traject van training on the job met observaties in de werksituatie ( bijvoorbeeld klassenconsultaties) gevolgd door nagesprek, verslag en reflectie
  • een traject van observatie, gesprek, reflectie gevolgd door een persoonlijke ontwikkelingsplan.

Voor kleine groepen professionals zoals opleidingsgroep, stuurgroep, interne begeleiders of teams. Bijvoorbeeld:

  • een traject van bijeenkomsten van een dag(deel) met tussentijdse opdrachten en schriftelijke of mondelinge feedback
  • een traject waarin bijeenkomsten afgewisseld worden met observaties in de werksituatie
  • een traject van actie onderzoek door de professionals met deskundige ondersteuning, waarbij de kenmerken zijn: al doende, ter plekke en bij herhaling door hardop meedenken, keuzemogelijkheden voorleggen, leraren tot overeenstemming laten komen, werkwijzen demonstreren, instructies geven, samenvatten, vragen stellen, suggesties geven.

Plan van aanpak

Na de intake wordt een offerte opgesteld waarin de vraag en situatie, het doel, de activiteiten en de werkwijze, de tijdsplanning, de evaluatie en de kosten worden vastgelegd.

 

© TRUDY SCHIFERLI