Wat ik doe

Coaching en scholing

Coaching en scholing voor professionals in het primair en (voortgezet)opleidingsonderwijs richt zich op de persoonlijke en professionele ontwikkeling. De ontwikkelingsgerichtheid is hierbij de rode draad. Coaching en scholing, ontwikkelingsgericht inéén, waardoor integratie tot stand komt tussen persoonlijke kwaliteiten, professioneel handelen en schoolontwikkeling. Voorbeelden:

 • Samengaan van professionele ontwikkeling en onderwijsontwikkeling
 • Verbeteren van het professioneel handelen
 • Vergroten van het vermogen tot zelfreflectie
 • Verhogen van betrokkenheid op het werk
 • Verbeteren van de afstemming tussen denken, voelen, willen en handelen
 • Vergroten van doelgerichte samenwerking van docenten/studenten en leerkrachten/  leerlingen.

Individueel en in kleine groepen of teams

 • Individueel:
  • Als een éénmalige bijeenkomst om een professioneel thema te verkennen en te analyseren;
  • Als een traject van meerdere bijeenkomsten om te werken aan het gewenste resultaat.
  • Als coaching on the job gericht op de specifieke werksituatie.

 • Groepen of teams:
  Als traject van meerdere bijeenkomsten in groepen van twee tot vijftien personen. Het kan gaan om een directieteam, een stuurgroep, een projectgroep van één organisatie, maar ook kan een groep worden gevormd door verschillende professionals zoals directies, leraren, begeleiders van verschillende scholen.
© TRUDY SCHIFERLI