Voor wie

De coaching en scholing is voor professionals, die zich willen ontwikkelen in hun werk. Door het onderzoeken van vragen en leerbehoeften in samenspraak met de coach. De coaching en scholing is voor:

 • directies
 • stuurgroep/projectgroep
 • interne begeleiders
 • co√∂rdinatoren
 • teams
 • leraren/leerkrachten
 • docenten/opleiders.

Onderwerpen

De vragen van professionals hebben verschillende invalshoeken, zoals:

 • handelingsgericht en reflectief werken, doelgerichte samenwerking ten behoeve van leren en ontwikkelen van leerkrachten en leerlingen; docenten en studenten
 • ontwikkelingsgericht werken met aandacht voor de leeromgeving, de onderwijsactiviteiten, het pedagogisch-didactisch handelen en het observeren en reflecteren
 • ontwikkelingsgericht leiderschap
 • professionele ontwikkeling en onderwijsontwikkeling
 • begeleidingsvormen: intervisie en collegiale consultatie, leren reflecteren en zelfreflectie
 • begeleiding van leerkrachten/docenten/mentoren.

 

© TRUDY SCHIFERLI