Visie

Ontwikkelingsgericht

Het ontwikkelingsgericht werkconcept voor coaching en scholing ligt in het verlengde van het ontwikkelingsgericht onderwijsconcept. Gemeenschappelijke kenmerken: het doel is de ontwikkeling van de persoon, leren is een sociale activiteit en vindt plaats in voor de persoon betekenisvolle contexten, waarbij de eigen vragen en leerbehoeften van de persoon uitgangspunt zijn voor het gezamenlijk onderzoek naar de zone van naaste ontwikkeling. Voor professionals in het onderwijs gaat het om zowel het handelen als om opvattingen over leren en ontwikkelen.

Reflectie

Ontwikkelingsgericht werken in coaching en scholing houdt in dat de professional het eigen handelen onderzoekt door gezamenlijk reflecteren. Belangrijk is te reflecteren op meerdere aspecten door de persoonlijke opvattingen erbij te betrekken en door de systematiek van de kernreflectiecyclus toe te passen. Reflectie gericht op bewust worden van eigen handelen en opvattingen, waardoor de professional groeit in de manier waarop hij/zij dingen aanpakt als uitdaging en zo doende volgende stap zet in de eigen professionele ontwikkeling. Het geeft grotere effectiviteit in het werken en het handelingsrepertoire breidt zich uit en verdiept zich.

Onderzoeksgericht

De vragen, die opduiken in het dagelijkse werk, aanpakken door onderzoek. Het eigen professioneel handelen is het vertrekpunt om te verbeteren. De betrokkenen moeten iets hebben aan de resultaten. Onderzoeksgericht werken vereist een systematische aanpak. In de eerste twee fasen het vertrekpunt verhelderen en verduidelijken door goed te kijken naar welke doelen worden beoogd en op welk niveau. Gegevens verzamelen en analyseren. Op basis hiervan actie strategieën plannen en uitvoeren. Een logboek bijhouden en reflecteren horen bij de derde fase. De resultaten presenteren aan collega’s komt in de laatste fase aan bod.

© TRUDY SCHIFERLI