Trudy Schiferly
drs Trudy Schiferli, onderwijspedagoog

Kinderen komen verder
met goede leraren.

Begeleiden en coachen van alle professionals - directies, leraren en begeleiders - in het primair en het (voortgezet) opleidingsonderwijs door een ervaren en inspirerende onderwijspedagoog om te komen tot een blijvend lerende organisatie

 
© TRUDY SCHIFERLI